Gentiaan zet in op organisatieversterking. Een mooie kans voor kleine projecten

Na Amaryllis, Bromelia, Camelia, Dahlia, Edelweiss en Forsythia is er nu Gentiaan. Dit zijn vermogensfondsen die kleine goede doelen ondersteunen. Partin helpt daarbij om de juiste projecten aan het fonds te koppelen. En Partin begeleidt haar leden zodat het fonds projectvoorstellen ontvangt die kwalitatief goed zijn en aansluiten bij de criteria die elk fonds opstelt. Gentiaan financiert projecten om lokale organisaties te versterken. Een mooie kans. 

Gentiaan ondersteunt projectactiviteiten die de capaciteit van de partnerorganisatie in het projectland versterkt. Maximale bijdrage is € 15.000. En net als andere bloemenfondsen zijn er een aantal criteria waaraan het projectvoorstel moet voldoen. Bekijk hier alle criteria voor deelname aan Gentiaan.

Bent u lid van Partin? Bekijk dan alle voorwaarden en vul de vragenlijst in. Doe dat voor 1 november 2022!

Nog geen lid van Partin? Wordt nu lid, ga naar partin.nl/registreren en maak kans op max. € 15.000 om de wereld nog mooier te maken.

Capaciteitsversterking
Yvonne van Driel (Partin) licht toe: “Het is uniek dat dit fonds capaciteitsopbouw ondersteunt. Juist bij kleine projecten zijn daar vaak geen middelen voor. Ook donateurs zien liever iets tastbaars. Terwijl we allemaal weten dat een gezonde organisatie meer presteert dan een organisatie die kwakkelt. Een gezonde organisatie is feitelijk een organisatie dat een duidelijke koers vaart, problemen herkent en daar zelf oplossingen voor zoekt. Eigenlijk gek dat we daar niet meer in investeren. Vooral in tijden van verandering. Gentiaan vult dat gat. Een mooie kans voor kleine projecten.”

Op 18 oktober organiseert Partin een webinar over capaciteitsversterking. Informatie en aanmelden, klik hier

Bloemenfonds
Vermogensfondsen ontvangen veel aanvragen. Natuurlijk ook van particuliere initiatieven. In de praktijk blijkt echter dat deze projecten niet altijd bij de doelstellingen van het fonds aansluiten. Aanvragen worden dan niet gehonoreerd. En dat is jammer. Want de aanvragers investeren veel tijd en energie in het schrijven van voorstellen. Dat kan natuurlijk beter. Daarom helpt Partin vermogensfondsen bij het vinden van een goede match. Partin is de branchevereniging voor kleine goede doelen die wereldwijd werken aan armoedevermindering. Een bijzondere samenwerking. Zo ook nu met Gentiaan.

Bent u vertegenwoordiger of bestuurder van een (vermogens)fonds en wilt u het werk van kleinschalige projecten ondersteunen? Dan kan Partin u helpen.

Met meer dan 400 leden is Partin de grootste belangenvereniging voor particuliere initiatieven die zich inzetten om armoede te verminderen. Wereldwijd. Daar zit altijd een match tussen om samen te werken aan een mooiere wereld.

Neem contact met ons op via secretariaat@partin.nl.

Meer informatie over bloemenfondsen vindt u hier.

Foto: wikipedia