World’s Best News gaat op in World in Progress

World’s Best News gaat in een groter project op: World in Progress. Met dit kenniscentrum over de vooruitgang hoopt de redactie van WBN binnen enkele jaren toonaangevend te zijn in kennis over vooruitgang binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en in het verspreiden van deze kennis onder een groot publiek in Nederland.

Sinds 2016 inspireerde World’s Best News mensen met nieuws over vooruitgang in de wereld en over ‘verantwoordelijke’ journalistiek. Anders dan WBN zal World in Progress (WiP) óók gaan berichten over stokkende of afnemende vooruitgang. Bovendien zal World in Progress zelf onderzoek gaan doen naar communicatie rondom de SDG’s. De naam World’s Best News zal overigens niet verdwijnen. Die blijft gehanteerd voor publiekscampagnes binnen het nieuwe WiP.

Met de World’s Best News campagne werden al in het voorjaar van 2018 rond de vijf miljoen mensen bereikt. Uit onderzoek van World’s Best News samen met Motivaction (zomer 2018) blijkt dat Nederlanders positiever zijn gaan denken over vooruitgang in ontwikkelingslanden.

Bron: Van World’s Best News naar World in Progress