NAP Thesis Award-winnaar met scriptie over exitstrategie PI

Op 7 februari werd voor de tweede keer de NAP Thesis Award uitgereikt. Dit keer werd de prijs voor de beste scriptie over filantropie gedeeld door Martje Nooij met haar scriptie ‘Is een goede exitstrategie het halve werk?’ en Lieke van ‘t Veer met ‘An exploration of the philanthropic engagement of Dutch major donors’. We zijn bijzonder blij voor Martje Nooij. Zij is als secretaris betrokken bij Partin-lid SPZA. Volgens de jury was de scriptie van Nooij: ‘Een scriptie met goede relevante onderzoeksvragen, intern consistent en verfijnd’.

In de scriptie van Martje Nooij zijn Particuliere Initiatieven (PI) in Zuid-Afrika onderzocht. Daarbij ontdekte ze dat PI vanuit drie modi operandi handelen: doen, denken en delen. En dat er sprake lijkt van een ‘dominante d’: het ene PI lijkt vaker te handelen vanuit de doen-modus en het andere vaker vanuit de denken of de delen-modus. En ze ontdekte dat dat handelingsrepertoire invloed heeft op de duurzaamheid van de interventies.

Verzelfstandiging
Nooij concludeert dat de drie modi operandi allemaal een functie lijken te hebben en als ze in de juiste mix worden toegepast, zouden ze elkaar kunnen versterken door de modus operandi af te stemmen op de situatie, waarbij de ‘waartoe-zijn-wij-op-aarde’ vraag (namelijk bijdragen aan een betere wereld) niet uit het oog mag worden verloren. Dat doel lijkt het beste gediend als de belangen van de partnerorganisatie c.q. van de lokale bevolking voorop worden gesteld. Met andere woorden: voor duurzame resultaten moet de rol van interne drijfveren (zoals persoonlijke motivatie, donorwensen) beperkt blijven. Daarentegen moet de rol van externe drijfveren (lokale partner, doelgroep/lokale bevolking) meer aandacht krijgen. Want hoe meer stem de mensen ‘daar’ hebben, hoe groter de mate van lokaal eigenaarschap.

Voor een goede exit is verzelfstandiging van de lokale partner dus belangrijk. Of zoals Nooij het samenvat: ‘Uit dit onderzoek komt naar voren dat bevordering van lokale operationele capaciteit de duurzaamste resultaten zal opleveren.’

NAP Thesis Award
De NAP Thesis Award is een initiatief van de Netherlands Academy of Philanthropy (NAP), een in 2016 opgericht samenwerkingsverband van de Maatschappelijke Alliantie en wetenschappers die actief zijn op het gebied van filantropie. De prijs heeft tot doel om studenten te enthousiasmeren voor filantropie. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het symposium ‘Inzicht in Veerkracht’ op de Tilburg University.  De jury bestond dit jaar uit Mariëtte Hamer (SER), Rien van Gendt (European Cultural Foundation/Maatschappelijke Alliantie), Marie Hélène Cornips (Fonds 21), René Bekkers (VU) en gastjurylid Sylvester Eijffinger (Tilburg University).

M.G. Nooij: Is een goede exitstrategie het halve werk? Nederlandse Particuliere Initiatieven, hun interventies en hun exit-strategie in relatie tot duurzaamheid: een kwestie van doen, denken en delen (Universiteit Utrecht 2018)

U kunt de scriptie aanvragen via het contactformulier van Stichting Projecten Zuid-Afrika. Lees ook de samenvatting: Exitstrategie: een kwestie van doen, denken en delen 

Bron: DeDikkeBlauweKleineGoedeDoelenMaatschappelijkke Alliantie