Thema Wilde Ganzen-Partindag 2021: Samen leren wereldwijd

Vorig jaar kende de Wilde Ganzen-Partindag nog een online-editie. Dit jaar heten Partin en Wilde Ganzen alle wereldburgers, vrijwilligers en initiatiefnemers weer op locatie welkom. Op 9 oktober wordt het jaarlijkse evenement van, door en voor particuliere initiatieven actief binnen internationale samenwerking in Amersfoort georganiseerd. De Wilde Ganzen-Partindag heeft dit jaar als thema ‘Samen leren wereldwijd’. Het programma is nu bekend en aanmelden kan al.

Om een bijdrage te leveren aan een wereld zonder armoede zetten honderdduizenden mensen in Nederland zich jaarlijks in. De trend is dat daarin de stem van de ontvangers zelf steeds belangrijker wordt. Daarom is de vraag ook: wat kunnen we van de mensen daar leren wat er nodig is en wat werkelijk bijdraagt aan het vergroten van hun zelfredzaamheid? Ervaringen en kennis uit andere landen en andere sectoren zijn daarbij van grote waarde. Daarom organiseren Partin en Wilde Ganzen op 9 oktober een landelijke dag met als thema Samen leren wereldwijd.

Tijdens deze dag wordt er in verschillende leersessies aandacht besteed aan actuele onderwerpen op het gebied van internationale samenwerking. Zo trapt Anika Altaf af en zal zij ingaan op de vraag “Bereiken we de allerarmsten?” Bovendien is er gedurende de dag volop gelegenheid om te netwerkenen. Sara Kinsbergen, verbonden aan de Radboud Universiteit, is dagvoorzitter.

De Wilde Ganzen-Partindag begint om 10.00h in Studio 33 in Amersfoort. Natuurlijk worden de dan geldende coronamaatregelen in acht genomen. Bekijk het gehele programma en kom ook. Aanmelden kan via Wilde Ganzen-Partindag 2021.