Tips voor Toubab

‘Besteed ik als particulier initiatief mijn energie wel goed?’ Dat was de hamvraag van de jaarlijkse bijeenkomst van Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) in Nederland op 5 oktober in Schaarsbergen. Samenwerken lijkt in elk geval een manier om alle aanwezige energie beter te benutten. En samenwerken was waar het om draaide deze dag. Yvonne van Driel (Partin) was uitgenodigd om deze dag bij te wonen en schreef dit verslag.

Omdat de opkomst nog hoger was dan vorig jaar, werd besloten om geen voorstelronde te houden, wel was het mogelijk om van tevoren aan te geven dat je iets met de groep wilde delen. Een aantal PI hadden zich aangemeld. Met bijzondere thema’s.

Projectkaarten
Kees van den Boer ging verder in op het vervolg van de workshop over projectaanpak. Hij vertelde dat hij bezig was met projectkaarten. Projectkaarten zijn een soort fact sheets die stappen aangeven om in Gambia een project te starten, uit te voeren en te evalueren. Hij had daarbij onderscheid gemaakt tussen gecompliceerde projecten en eenvoudige projecten. Eenvoudige projecten zijn projecten waarbij relatief weinig samenwerking met andere personen of organisaties vereist is. Daarentegen noemt Van den Boer gecompliceerde projecten waarbij meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan moeten worden. Dan zijn er meerdere belangen waar rekening mee gehouden moet worden. Soms zijn er zelfs andere agenda’s. Denk daarbij aan ministeries, lokale overheden en bouwondernemingen. De handleiding zal op de VSG-site gepubliceerd worden.

Brillen, koken en tips
Bijan Azami vertelde over twobillioneyes.org een organisatie die brillen maakt waarbij geen elektriciteit, gediplomeerde opticiens, geen geavanceerd meetapparaat en geen service nodig is. Wereldwijd zijn er een miljard mensen die slecht zien en een bril nodig hebben. Vandaar de naam van het initiatief. Hij geeft aan graag te willen samenwerken. Ook Eric Corstjens geeft aan te willen samenwerken. Zijn organisatie, Dawda Stichting Gambia, wil ACE Cookers – die ook elektriciteit opwekken – in Gambia verspreiden.

Learn2learn organiseert met succes groepsreizen naar Gambia onder de werknaam travel2learn. En een aantal studenten stelde Tips voor Toubab op ervan uitgaande dat wat zij zelf wilde weten alvorens langere tijd in Gambia te verblijven.

Na deze inspirerende ronde werden in groepen een aantal onderwerpen besproken: onderwijs, gezondheidszorg, land- en tuinbouw en micro-financiering en een groep boeg zich over de vraag hoe jongeren te betrekken bij het werk van VSG. Uit al deze groepen kwamen concrete punten naar voren die verder opgepakt gaan worden.

Investeren
Na de lunch sprak de ambassadeur van Gambia voor de EU, mevrouw Teneng Mba Jaiteh, sprak haar dank uit voor de uitnodiging en voor de inzet van PI actief in en met Gambiaanse partners. Zij zag duidelijk dat gezamenlijke investeringen Gambia ontwikkeling kon brengen.

Sara Kinsbergen sprak ook over investeren. Investeren in lokale capaciteiten. Uit haar onderzoek blijkt dat hoewel PI geen eendagsvliegen zijn, lokaal eigenaarschap niet altijd gegeven is. Ook worden niet altijd de werkelijke grondoorzaken van armoede of het probleem aangepakt. Dat zijn de twee criteria de Kinsbergen gebruikt om inzicht te krijgen over de duurzaamheid van de projecten. Daarom is het belangrijk te investeren in de capaciteit van de partnerorganisatie.

Daarna volgende twee workshops en was er gelegenheid om met de ambassadeur in gesprek te gaan. In beide workshops kregen de deelnemers nog wat extra handvaten om te investeren in lokale capaciteiten. Bij Kinsbergen gingen de werelddoeners aan de slag met de duurzaamheidsscan en medewerkers van Wilde Ganzen gingen in op mobilisation support, waarbij de vraag gesteld werd: hoe werk ik nog meer effectief en doelgericht samen met de doelgroep en de lokale autoriteiten in Gambia. Of hoe Barbara Somers, secretaris van VSG, zich aan het begin aanvroeg: “Besteed ik als PI mijn energie wel goed?” Een vraag die we ons zeker telkens moeten stellen. En deze bijeenkomst gaf daar volop gelegenheid voor.

 

Partin staat voor samenwerken. Organiseert u of bent u betrokken bij een landenplatform of een gemeentelijk overleg van PI in ontwikkelingssamenwerking, laat het ons weten (redactie@partin.nl). We komen graag kennismaken. Want samen doen we meer…