Skip to content

TOOLKIT
—————
AANVRAAG VERMOGENSFONDS 

PROJECTPLAN SCHRIJVEN

geld
 

MAAK HET JE MAKKELIJK

Voor 25 euro kunt u een handig model voor de aanvraag bestellen. Deze voorbeeldaanvraag / projectplan past u aan aan de situatie van uw stichting of vereniging.
Klik hier om te betalen en de modelaanvraag bij vermogensfondsen wordt u na 1 tot 2 werkdagen per mail toegestuurd.

GELD AANVRAGEN BIJ EEN VERMOGENSFONDS

Wat is een vermogensfonds?
Een vermogensfonds is een organisatie die een hoeveelheid geld (vermogen) beheert met de bedoeling om daar goede doelen mee te steunen. Vermogensfondsen doen niet aan actieve fondsenwerving.

Wel of niet aanvragen?
Aanvragen bij vermogensfondsen kosten veel tijd, maar kunnen relatief veel geld ineens opleveren. Nederland heeft veel vermogensfondsen die allerlei soorten goede doelen steunen. Elk fonds heeft andere criteria, zowel voor wie ze wel en niet steunen als hoe ze willen dat u een aanvraag opstelt. Soms is een brief als aanvraag voldoende, soms werkt een fonds met een standaard aanvraagformulier, al of niet online in te vullen of te downloaden op hun website. Veel fondsen willen een uitgebreide projectaanvraag met gegevens over de stichting in Nederland, zoals jaarverslag, jaarrekening, beleidsplan, statuten. Zie ook toolkits beleidsplan maken, jaarrekening maken. Daarnaast vragen ze gegevens over het uit te voeren project, de resultaten van het project, de kosten ervan en hoe u dit denkt te financieren, het zogenaamde dekkingsplan.

Consequenties van een aanvraag
De eerste vraag die u als stichting kunt stellen, is of u wel een aanvraag bij een vermogensfonds wilt doen, m.a.w. bent u bereid de tijd te besteden om tot een goede aanvraag te komen en ook om de tijd te nemen om verantwoordingen te schrijven en goed bij te houden van wie u welke gelden hebt gekregen. De consequentie van een donatie van een vermogensfonds is dat deze donatie verantwoord moet worden. Is het geld daadwerkelijk uitgegeven aan datgene waarvoor u het aangevraagd had? Dit lijkt een eenvoudige zaak, maar in de praktijk kan dit gecompliceerd zijn en afhankelijk van de relatie die u hebt met uw partnerorganisatie in de projectlanden. Sommige stichtingen zijn gewend ongeoormerkte gelden te geven, dus vrij besteedbare gelden. Dan is het moeilijk om een verantwoording te geven: fondsen willen heel precies weten waaraan uw stichting het geld gaat besteden. Andere stichtingen ondervinden problemen met het tijdig verkrijgen van de juiste informatie over de bestedingen, terwijl een vermogensfonds vaak voor een bepaalde tijd de verantwoording wil zien. De consequentie van donaties van meerdere vermogensfondsen is dat u bij moet houden wie wat gegeven heeft en waarom en wat de eisen van verantwoording zijn. Deze bestaan vaak uit een financieel en een inhoudelijk deel, het liefst aangevuld met foto’s en / of filmpje. Denk dus goed na of u aan deze eisen kunt voldoen.

Verschillende fondsen, verschillende voorwaarden
Er zijn in Nederland meer dan 1.500 vermogensfondsen actief op heel verschillende gebieden, waaronder ontwikkelingssamenwerking. Fondsen geven gemiddeld tussen de €500,- en € 5.000,-. Er zijn uitschieters naar boven van fondsen die tot €50.000,- geven. Meer dan € 50.000,- is uitzonderlijk. In de regel kun u zeggen dat hoe meer geld er gegeven wordt, hoe hoger de eisen zijn die gesteld worden aan de aanvraag. Verdiep u goed in de criteria en uitsluitingen van een fonds. Als de criteria niet aansluiten, heeft het geen zin een aanvraag in te sturen.

Bijlagen
Met goede aanvraag bent u er nog niet. Een meerderheid van de fondsen vraagt als bijlagen:

  1. Recent jaarverslag of jaarrekening
  2. Statuten van de stichting
  3. Verklaring registratie bij Kamer van Koophandel
  4. ANBI verklaring

Basis voor elke aanvraag
Alle partijen die geld geven, ook vermogensfondsen, willen antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het probleem?
  • Wat is (een deel van) de oplossing?
  • Voor welk deel van deze oplossing vraagt u geld aan?
  • Heel mooi is het als u ook nog aan kunt geven hoe uw oplossing zich onderscheidt van andere oplossingen.

Bedenk hierbij dat de antwoorden op deze vragen voor u als nauw betrokkene bij uw werk voor uw goede doel heel vanzelfsprekend zijn, maar dat het die antwoorden voor buitenstaanders dat niet zijn. Ga dus in de aanvraag ervan uit dat de lezer geen voorinformatie heeft.

Mooi is ook als u naast alle informatie die gevraagd wordt, een persoonlijk verhaal of een quote van de doelgroep in de aanvraag kan zetten, die aangeeft dat de aanpak van uw stichting en / of partnerorganisatie werkt.  Het is ook verstandig om enkele aansprekende foto’s in de aanvraag te zetten.

De aanvraag valt uiteen in twee delen. De bedoeling is om in het eerste deel kort en bondig de informatie te geven over wat u precies aanvraagt en waarom. In het tweede deel kunt u uitleggen hoe uw stichting te werk gaat en hoe uw partnerorganisatie te werk gaat. Voor het begeleidend schrijven bij uw aanvraag, veelal een mail, kunt u een korte samenvatting (halve A-vier maximaal) van de projectaanvraag sturen, met ook daarin concreet het bedrag dat u vraagt en het doel ervan. Deze samenvatting moet zo duidelijk zijn, dat ook de lezer die alleen de email leest en niet de projectaanvraag, weet waarover het gaat.

BESTELFORMULIER AANVRAAG VERMOGENSFONDS
werk

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: