Skip to content

Kleine goede doelen besteden het liefst zoveel mogelijk geld aan het goede doel.

Daarom zijn de KGD Toolkits samengesteld, met veel informatie en nuttige verwijzingen, zodat u zo min mogelijk externe kosten hoeft te maken voor de diverse taken waar ook uw stichting of vereniging mee te maken heeft.
Met de tips en de verwijzingen kunnen bestuursleden en/of vrijwilligers heel veel zelf doen! De meeste toolkits zijn gratis, voor sommige vragen wij een kleine vergoeding. 

Stichting beginnen

Stichting oprichten

Tips en verwijzingen

ANBI registratie aanvragen

Hoe en waarom

Bestuurlijke zaken

Bestuurders-aansprakelijkheid

Hoe te voorkomen

CBF erkenning aanvragen

Hoe en waarom

AVG voor kleine stichtingen

Onmisbaar voor kleine goede doelen

Beleidsplan schrijven

Praktische tips

Jaarrekening maken

Handleiding en spreadsheets

Juridische bijstand

Ook voor kleine goede doelen!

Integriteitsbeleid

Gedragscode opstellen

Internationale overboekingen

Geld besparen

Verzekeringen afsluiten

Vrijwilligers organisaties

Jaarverslag schrijven

Model jaarverslag

Toolkit Kascommissie

Kascommissie

Toolkit Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Fondsenwerving

Crowdfunding starten

Hoe en waarom

Financiële steun vinden

Tips en verwijzingen

Fondsenwerving

STAPPENPLAN & TIPS

Vermogensfondsen

projectsteun
aanvragen

Nalatenschappen verwerven

Kleine goede-doelen stichtingen

E-mail marketing

10 tips voor fondsenwerving

Project Management

Exitstrategie

Doen, denken en delen

Zorg voor kwetsbare kinderen

Aansprekende verhalen schrijven

De beste tips

Projecten evalueren

Hoe en waarom
Diverse methodieken

Kinderbescherming

beleid opstellen voor kleine goede doelen