Vakdag fondsenwerving 2020: Crossing borders

De Nationale Vakdag fondsenwerving is dé dag van fondsenwervend Nederland. Dit jaar vindt de dag op 26 maart in Amersfoort plaats. Gedragswetenschapper en auteur Ben Tiggelaar zal de dag openen. De Vakdag is niet alleen maar een congresdag. Met meer dan 30 parallelsessies wordt een breed scala aan relevante onderwerpen aangeboden. Zo gaat Partin samen met Wilde Ganzen in op lokaal fondsenwerving. 

Crossing borders
Het thema is crossing borders: ‘We gaan de grens over met internationale topsprekers, grenzen overschrijden we met de nieuwste, innovatieve ontwikkelingen, discussie tot over de grens van het toelaatbare tijdens enkele speciale sessies. Soms bijna letterlijk crossing borders, wanneer we met de wervingskanalen steeds meer crosschannel gaan. We gaan ook de grens van onze eigen fantasie over met neuromarketing. Om nog maar te zwijgen van kunstmatige intelligentie. Met AI gaan we in alle opzichten grenzen over, zelfs die van onze eigen beperkingen.’

Ben Tiggelaar
Ben Tiggelaar is vooral bekend van zijn boeken over (persoonlijk) leiderschap en verandering, waarbij de mensen zelf het uitgangspunt zijn. Hij helpt mensen en hun organisaties om hun dromen effectief om te zetten in actie. Met een benadering die positief en optimistisch is, die enthousiasmeert en inspireert. Hij is een autonoom denker, die de toehoorders regelmatig verrast met zijn invalshoeken.

Lokaal fondsenwerving
De Change the Game Academy van Wilde Ganzen leert lokale organisaties hoe zelf fondsen verworven kunnen worden en hoe de overheid beïnvloed kan worden. Zo komt de verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding te liggen waar deze thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven in die landen zelf. Naast deze sessie staat Partin ook in een informatiestand.

Informatie en aanmelden: vakdagfondsenwerving.nl