Veel praktijkvoorbeelden in herziene uitgave ‘Kinderen zonder thuis’

Onlangs verscheen de herziene versie van het boek Kinderen zonder thuis. Deze nieuwe druk is voorzien van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten omtrent kinderopvang en beschrijft vele en nieuwe praktijkvoorbeelden van en door particuliere initiatieven die de overstap maakten van tehuis naar thuis. Het boek dat eerder verscheen in 2015 en een standaardwerk werd voor iedereen die projecten met kwetsbare kinderen ondersteunt is nu uitgegeven door Better Care Network Netherlands.

Hoe kun je kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over weeskinderen in ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen meestal beter dan opvang in een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen? Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan gezinnen en pas in de laatste plaats op opvang in tehuizen.

Kinderen zonder thuis is hier te downloaden. Of gratis te bestellen (alleen voor Nederland) door een email te sturen met je adresgegevens naar info@bettercarenetwork.nl. Binnenkort is ook de Engelse vertaling van het boekje online beschikbaar. Voor meer informatie ga naar de Toolkit Goede zorg voor kwetsbare kinderen.

Bron: Better Care Network Netherlands
Beeld: Machteld de Jong