Goed onderwijs voor iedereen…

Maar wat als je familie wel heel graag wil dat je naar school gaat, alleen ontbreken er simpelweg de financiële middelen voor? Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap en het gemiddelde inkomen van de meeste mensen ligt helaas ver onder het door de overheid voor 2019 vastgestelde minimum loon van omgerekend € 105 per maand voor de provincie West-Java.
Dit is precies de reden waarom het eerste GROTE project van onze stichting begin 2012, op verzoek van de lokale bevolking, de bouw van een kleuterschool was in kampong Bulak Laut Pangandaran. Een school voor alle kinderen: arm of rijk, jongens en meisjes net zoals waar Ibu Kartini, ons grote voorbeeld, zich sterk voor maakte: elk kind heeft recht op goed onderwijs. De school werd begroot op 40 tot maximaal 50 leerlingen en opende bij de start van het nieuwe schooljaar in juli 2012 voor het eerst haar deuren. Een droom kwam uit! Sindsdien bieden we gratis onderwijs aan kinderen van families die geen geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Families die het financieel wel iets beter hebben vragen we om een kleine bijdrage, maar deze is nog altijd lager als in het reguliere staatsonderwijs. Iedereen is bij ons welkom ongeacht economische status, sekse of religie en ook special needs kinderen worden, zij het op kleine schaal, bij ons opgevangen (denk aan kinderen met een vorm van autisme of een lichamelijke handicap). Ik zeg op kleine schaal omdat het voor onze leraressen wel te behappen moet zijn. We hebben op onze school meteen in 2012 een spaarprogramma ingevoerd. “Sparen” is in Indonesië niet iets vanzelfsprekends. Om de kinderen van TK Meraih Bintang kennis te laten maken met “sparen” zijn we een project gestart waarbij de kinderen wekelijks een heel klein bedrag mee naar school kunnen brengen om te sparen. Ze geven het geld aan de lerares van hun klas die het bedrag in hun spaarboekje opneemt en aftekent. Het verzamelde geld wordt vervolgens wekelijks op een aparte rekening bij de bank gestort zodat er ook rente wordt toegevoegd gedurende de looptijd. Het project is helemaal vrijwillig en puur educatief. Het spaargeld wat door het kind, gedurende de tijd dat hij/zij bij ons op school is, gespaard wordt kan bij het verlaten van onze kleuterschool worden gebruikt voor betaling van de registratiekosten van de lagere school (indien van toepassing) of voor de aanschaf van de verplichte schooluniformen.

Vanaf het begin bieden we de kinderen naast het reguliere lesprogramma extra Engelse les, gebruik van de kinderbibliotheek, sport en spel alsmede traditionele dansles aan. Maar ook krijgen de kinderen wekelijks les in het belang van persoonlijke hygiëne zoals les in tandenpoetsen en leren ze hoe belangrijk het is om regelmatig en goed hun handjes te wassen ter voorkoming van ziektes. Verder wordt op school van alle kinderen hun ontwikkeling, gewicht en lengte bijgehouden en bezoekt 1x per jaar een arts onze school.

TK Meraih Bintang is sinds 2012 gestaag gegroeid want de animo is groot en inmiddels is het schoolgebouw compleet uit haar voegen gegroeid! Dit schooljaar 2019-2020 hebben we in totaal 164 leerlingen verdeeld over 8 klassen! Sinds een paar jaar is er ook een peuter speelgroep aan de school toegevoegd waar kinderen vanaf 2 jaar op 4 ochtenden per week terecht kunnen. De school zelf herbergt momenteel 4 klassen en 4 klassen hebben we uit noodzaak “tijdelijk” moeten onderbrengen op verschillende andere locaties binnen de kampong, een situatie die verre van ideaal is natuurlijk.

Daarom hebben we, wederom op verzoek van de lokale bevolking, besloten om de school uit te breiden met de bouw van nog eens 6 klaslokalen plus extra toiletfaciliteiten. Gelukkig is er voldoende ruimte aan de achterkant van de huidige school om dit te kunnen bewerkstelligen. Momenteel is onze stichting druk bezig om de hiervoor benodigde fondsen te werven, we willen namelijk zo snel mogelijk van start met de bouw!

Onze school wordt officieel erkend door het ministerie van onderwijs en is door de Regent van Pangandaran al 4 jaar op rij verkozen tot voorbeeldschool in het regentschap. Super trots zijn we ook dat TK meraih Bintang na eerder dit jaar als 1e te zijn geeindigd bij de verkiezing tot meest schone en gezonde school in het regentschap Pangandaran in mei ook als 2e is geëindigd bij de verkiezing tot meest schone en gezonde kleuterschool van de provincie West-Java!

Goed onderwijs voor iedereen … want elk kind heeft hier recht op! Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen op educatief, sociaal, sportief en emotioneel niveau. Dàt is waar stichting Meraih Bintang voor staat!

Wil je ons helpen helpen, vriend worden of meer weten over al onze andere projecten? Bezoek dan onze website: www.meraihbintang.info