Groen voor Burkina Faso

Klimaatverandering en bevolkingsdruk zorgen voor problemen op het platteland van Burkina Faso. De stadsbevolking groeit en daardoor is er een toenemende vraag naar houtskool als brandstof. Bomen in de wijde omgeving worden gekapt. Onregelmatige neerslag zorgt voor erosie van landbouwgronden, waardoor verminderde vruchtbaarheid. Soms met verwoestijning als gevolg. Het voedselpakket op het platteland is beperkt en vaak eenzijdig. Er is een gebrek aan activiteiten die inkomsten opbrengen.

Het comité bestaat al sinds begin jaren ’80. In 1999 is besloten om ons te richten op ‘groen’-projecten en zo bij te dragen aan een duurzaamheid in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. We ondersteunen heraanplant en bescherming van bossen, aanleg van groentetuinen en activiteiten die de vruchtbaarheid van landbouwgronden moeten verbeteren (zoals aanleg stenen rijtjes, compostproductie). Een belangrijk aspect hierbij is scholing: technische scholing maar soms ook alfabetisatie. Het trainingscentrum ‘André Rieu’ speelt hierin een belangrijke rol.

Stichting Comité Maastricht – Niou