Vergeten generatie kleuters te Java

Nadia en Salsa ontmoette ik in de Kampung Mujur te Indonesië. Ze verloren hun ouders en zijn sindsdien symbool voor mijn verdriet dat ik voelde als juf en moeder toen ik zag dat er zo ontzettend veel Nadias en Salsas zijn in dezelfde Kampung die geen onderwijs kunnen volgen…. En zo startte ik onze stichting samen met local Gondrong Gunawan uit Indonesië.

De stichting wil gratis onderwijs bieden aan minstens 150 kinderen in Kroya te Java die een verloren generatie dreigen te worden. Daarnaast steunt de stichting de (jonge) tienermoeders. Voorbehoedsmiddelen zijn in de dorpen nog taboe. Op deze manier levert de stichting een significante bijdrage aan de strijd tegen armoede en analfabetisme.

De overheid in Indonesië stelt in de wet dat elk kind tussen 4-6 jaar de Kindergarten moet hebben gevolgd om toegelaten te worden tot de primary school. Op dit moment kunnen enkele kinderen naar de school vanuit de Moskee waar de moslimleer centraal staat. Andersgelovigen kunnen nergens terecht. De overheid doet wat ze kan maar er zijn nog altijd onvoldoende scholen. Er is ook geen sprake meer van een uitkering in de vorm van geld. De armste mensen krijgen rijst, olie en eieren. Eenzijdig voedsel dus.

Project
Stichting Yayasan Setetes Embun zamelt geld in voor een multi functioneel aardbevingsbestendig gebouw waarin naast gratis onderwijs aan 150 kinderen een cursusruimte komt voor hun ouders en een gezondheidspost voor deze arme gezinnen. De Indonesische vereniging PWM, opgericht door Gondrong Gunawan, de local van onze stichting, is de voorzitter van de vereniging aldaar. De PWM telt 6500 leden die ofwel in de kampung wonen ofwel familie in de kampung hebben wonen. Er is een enorme draagkracht door de gehele bevolking aldaar. De hoop op een betere toekomst is hun drijfveer en iedereen werkt hier vrijwillig aan mee of doneert indien men inmiddels een betere positie heeft verkregen. Familiebanden zijn hun drijfveren.

WILDE GANZEN houdt toezicht en steunt ons project door een percentage van het benodigde eindbedrag van 57.728 euro mee te financieren. Dit bedrag wordt via WILDE GANZEN gestort op rekening van de PWM die eigenaar gaat worden van de school.

Huidige situatie
Op dit moment bezoeken 70 kinderen ongeacht geloofsovertuiging onze officieel geregistreerde Kindergarten verdeeld over 3 groepen met ieder een eigen leerkracht. Er wordt les gegeven onder 3 geïmproviseerde dakjes zodat iedereen droog zit tijdens de regenbuien. Leermiddelen, meubilair en speelterrein is er nog onvoldoende aanwezig. Leerkrachten volgen cursussen en moeders krijgen voorlichting. Leden van de PWM steunen door een micro credit te leveren aan onze moeders, een moestuin te realiseren en een verpleegkundige gratis langs te laten komen om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.

Mary van der Zijden
Voorzitter Yayasan Setetes Embun