Skip to content

TOOLKIT
—————
VERHALEN VERTELLEN

HOE COMMUNICEERT U HET BEST OVER UW PROJECT?

VERHALEN VERTELLEN

HOE COMMUNICEERT U OVER UW PROJECT?

In 2010 startte Wilde Ganzen met het programma ‘Reframing the Message’ en zocht samenwerking met Partin, Partos, NCDO, IDleaks en Vice Versa. Er was nl eerder door Britse en Deense onderzoekers vastgesteld dat het publiek ‘geefmoe’ was geworden en moedeloos was geraakt over ontwikkelingssamenwerking, terwijl de cijfers (millenniumdoelen) uitwezen dat er, in tegenstelling met de publieke opinie, veel is bereikt. Het gemeenschappelijke doel van het Wilde Ganzen-project was om met z’n allen schadelijke stereotypen over ontwikkelingssamenwerking te identificeren om die in de toekomst te vermijden – omdat stereotypen dat schadelijke effect hebben dat zich uiteindelijk tegen ons keert: het publiek -dus ook onze eigen achterban- wordt onverschillig, moedeloos, of cynisch.Framing my Message

Uit de vele debatten, onderzoeken en rapporten vatten we hiernaast wat conclusies samen uit het project van Wilde Ganzen. Maar er is veel meer. Speciaal voor kleine goede doelen is er op www.framingmymessage.nl een toolkit ontwikkeld. Daar vind je alles over een goede, verantwoorde communicatie met donateurs en achterban. Voor allen die even snel willen zien waarom het gaat, reproduceren wij hier de tips die zijn verzameld gedurende het Reframing the Message Programma. Deze richtlijnen helpen u een langdurige betrokkenheid van de achterban te creëren en om een meer genuanceerd beeld over armoedebestrijding uit te dragen in uw communicatie.

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband is wellicht ook: