Verharding, individualisering, ‘eigen hachje eerst’… nee hoor!

 ‘Verharding, individualisering, ‘eigen hachje eerst’… Je zou deze dagen wel eens kunnen denken dat (internationale) solidariteit niets meer is dan een vage echo uit een ver verleden. Maar nee hoor, na het voorbije weekend kan ik weer bevestigen: it is very much alive and kicking very hard!‘ Dat schrijft Sara Kinsbergen na afgelopen weekend op LinkedIn: ‘Op zaterdag mocht ik als host meer dan 300 bevlogen wereldburgers door de Wilde-Ganzen Partindag leiden, allemaal actief betrokken bij kleinschalige, vrijwillige ontwikkelingsorganisaties.’

Later dat weekend was Kinsbergen virtueel aanwezig bij de uitreiking van de Albert Schweitzer prijs van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) en op zondag 10 oktober gaf ze een lezing voor de vrijwilligers en donateurs van Stichting Melania tijdens de 100-jarige jubileumviering. 100 jaar Nederlandse vrouwen die zich onbaatzuchtig inzetten voor sterke vrouwen wereldwijd.

Onbegrensde solidariteit
Haar conclusie na dit volle maar enerverende weekend: ‘In samenwerking met geweldige mensen en organisaties over de hele wereld zetten al deze mensen zich in om de wereld eerlijker, gelijker, inclusiever, groener, gewoon een beetje mooier te maken! Onbegrensde solidariteit van mens tot mens, een groot goed in zichzelf! Maar ook een enorm potentieel voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Geweldig om met mijn onderzoek een (bescheiden) bijdrage te mogen leveren aan het zo goed mogelijk benutten van al het kapitaal van deze change agents, dichtbij en ver weg, wat een weekend!’

 

Stichting Melania is lid van Partin. Dr Sara Kinsbergen is verbonden aan de afdeling Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit o.a. als programma directeur bij AMID. Samen met Lau Schulpen publiceerde ze in 2008/2009 de studie De Anatomie van het PI en in 2014 promoveerde Kinsbergen op het onderzoek naar de particuliere initiatieven in Nederland. Op dit moment onderzoekt ze samen met een team karakteristieken, rol en positie van PI in 4 Europese landen. Ook is zij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.