Verzelfstandiging van projecten! Hoe dan?

Particuliere initiatieven zijn dynamische organisaties die samen met hun partnerorganisaties kwaliteit en resultaten in al hun handelen nastreven. Dit wordt versterkt door samen van elkaar en van anderen te leren. Dorien Beurskens (Young Africa) gaf aan Wilde Ganzen drie tips op weg naar verzelfstandiging van projecten.

1. Blijf relevant
‘Veel enthousiaste Nederlanders met een eigen stichting zijn emotioneel betrokken bij hun project. Dat is prachtig, want die betrokkenheid brengt veel kracht om oplossingen aan te dragen. Maar je moet je blijven afvragen: hoe relevant is mijn oplossing nog? Niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor de gemeenschap, de overheid en het bedrijfsleven.’ Young Africa richt zicht met trainingen op jongeren en de arbeidsmarkt. Om relevant te zijn wordt goed gekeken naar marktontwikkelingen. Zo werd een leerbewerkingscursus stop gezet omdat de markt van schoenen overspoelt werd door buitenlandse modellen.

2. Draag verantwoordelijkheden over
‘Als je zelf 75 bent en je wilt dat je werk blijft voortbestaan, dan is het zaak je taken over te dragen. En doe je dat in Nederland of is het verstandiger ter plekke de verantwoordelijkheid neer te leggen? De beste oplossing is een gelijkwaardige relatie, waardoor er een hele mooie brug gebouwd kan worden tussen mensen over de hele wereld.’ Young Africa werkt met een franchisemodel waarbij elke land een eigen stichting heeft.

3. Zorg voor inkomsten
‘Uiteindelijk wil je dat de organisatie in het land waar je werkt financieel zelfstandig wordt.’ Bij de franchisemodel van Young Africa betalen ondernemers om naam en businessmodel te mogen gebruiken. Aan de leerlingen wordt schoolgeld gevraagd.

Bron: Wilde Ganzen magazine van september 2018.

Young Africa is Partin-lid. Op de Partindag 2018 in Hilversum gaf Dorien Beurskens samen met Raj A. Joseph een workshop over verzelfstandiging van projecten.