Vier projecten Nacht van de Fooi 2020

Dit jaar zijn 4 projecten geselecteerd die met de opbrengsten van de Nacht van de Fooi ondersteunt gaan worden. De vier POI zijn ZWO (Burkina Faso), Kinderen van Uganda (Oeganda), Stichting Kinderhulp (Dominicaanse Republiek) en Partin-lid Blessed Generation actief in Kenia. Het bestuur van de Nacht van de Fooi 2020 zegt in hun nieuwsbrief dat tijdens de projectselectie gekeken is naar de diversiteit van de projecten, de doelgroep, de projectactiviteiten en het gebrek aan basisvoorzieningen.

Kinderen met een beperking
De bevolking in Nyamira, Kenia leeft veelal onder de armoedegrens. Dat maakt de omstandigheden waaronder kinderen leven vaak zwaar. Kinderen met een beperking ervaren dit des te meer. Er zijn geen onderwijsfaciliteiten beschikbaar voor deze groep, waardoor zij zich niet verder kunnen ontwikkelen. Daarom worden leer- en lesruimte(s) op een school in Nymira gebouwd, waardoor waardoor 45 leerlingen met een beperking toch onderwijs krijgen en ongestoord kunnen leren. Een initiatief van Blessed Generation.

Meisjes, vrouwen en verplegers
Stichting Kinderen van Uganda laat aparte bouwen op scholen en zal duurzaam maandverband verstrekken. Bovendien wordt voorlichting gegeven over persoonlijke hygiëne en genderverschillen. Met deze voorzieningen willen ze het schoolverzuim en -uitval van meisjes verminderen.

In Burkina Faso ondersteunt ZWO 40 vrouwen door de aanleg van een waterpomp op zonne-energie, de installatie van een druppelirrigatiesysteem en begeleiding bij de start van een coöperatieve schapenfokkerij.

Stichting Kinderhulp wil een simulator (mannequin) aanschaffen voor kind geboorte voor de opleiding verpleegkunde. Op die manier willen zij bijdragen aan een daling van sterfte van kinderen en moeders tijdens de bevalling.

Keep the change, change the world!
De Nacht van de Fooi is een jaarlijks terugkerend studenteninitiatief waarbij meerdere horecagelegenheden in verschillende steden hun fooi afstaan. Met de opbrengst worden kleinschalige duurzame ontwikkelingsprojecten gefinancierd. Zo’n 100 studenten zetten zich daar elk jaar weer belangeloos voor in. Wilde Ganzen verdubbelt het bedrag dat Nacht van de Fooi werft.

Vorig jaar werd, na verdubbeling van Wilde Ganzen, € 49.768 opgehaald en ging de opbrengst naar 4 projecten, waaronder een project van Partin-lid Weebale. Ook in voorgaande edities werden Partin-leden geselecteerd en ontvingen een bijdrage van de opbrengst van de Nacht van de Fooi. In 2018 werden Stichting ASAP, Stichting PIT en Stichting Adamfo Ghana geselecteerd, in 2017 deden Egoli Africa, Kumbatio en Vrouwen voor Vrouwen mee en in 2016 was Stichting Palm India van de partij.

Foto: ZWO