Vacature: Penningmeester Stichting HoPe Nederland

Stichting HoPe werkt samen met de bevolking van de Andes aan het terugdringen van armoede, aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel van eigenwaarde en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen. Stichting HoPe Nederland is nu op zoek naar een penningmeester. 

Voor deze bestuursfunctie zoeken wij een vrijwilliger die maandelijks circa 100 bankmutaties verwerkt. Deze mutaties worden door de accountant verwerkt en worden door de penningmeester gecontroleerd op juistheid. Enige kennis van boekhouden is daarom gewenst. Uit de mutaties wordt maandelijks een donatieoverzicht samengesteld. Enige kennis van spreadsheets is gewenst. Per kwartaal en aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt. Elk jaar verzorgt de penningmeester het financiële gedeelte van het jaarverslag en de jaarrekening. Daartoe dienen ook diverse gegevens aan de accountant aangeleverd te worden.

De penningmeester is eerste aanspreekpunt aangaande financiële aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld informatie over giften en periodieke schenkingen. Te allen tijde bewaakt de penningmeester het (financiële) beleid aan de actualiteit. Per maand ben je circa 3 uur kwijt aan de werkzaamheden. Eens per 6 à 8 weken vergadert het bestuur op een locatie meestal in Utrecht.

Het bestuur van Stichting HoPe Nederland ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Reiskosten kunnen eventueel gedeclareerd worden. De penningmeester staat Google for Nonprofits ter beschikking. Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact op met contact@stichtinghope.org.

Stichting HoPe Nederland is Partin-lid.