‘Vrijwilligers stoppen bij ons echt geen kinderen in bed’

In 2019 besloot Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tot een onderzoek naar de aard en omvang van vrijwilligerstoerisme vanuit Nederland. Naar verwachting worden binnenkort de eindresultaten bekend gemaakt. Partin was aanwezig bij het Ronde Tafel Gesprek in mei waarin de voorlopige resultaten werden gepresenteerd. Hierin wordt o.a. geconcludeerd dat particuliere initiatieven (PI) het overgrote deel van deze reizen voor haar rekening neemt en daarmee het fenomeen weeshuizen in stand zou houden. Yvonne van Driel interviewde een aantal PI en ontdekte dat dat beeld nuance behoeft. Vorige week sprak ze met Marnix Huis in ’t Veld, die vanuit Kenia vertelt over het werk van Macheo Children’s Organization. 

“Goed doen is niet zo moeilijk hier. Maar hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk goed doet en hoe blijft dat effect hebben. En hoe weet je dat dan? Dat is wat ons constant bezig houdt. We evalueren regelmatig de zogenaamde Macheo-Methode. En daarvoor nodigen we professionals uit die dat vrijwillig willen doen.” Dat zegt Marnix Huis in ’t Veld. Hij woont en werkt als managing director bij Macheo Children’s Organization al 15 jaar in Kenia. En hij voegt snel toe: “Macheo heeft geen financieel belang bij vrijwilligers en vrijwilligers werken nooit direct met kinderen. Het zijn professionals, we vragen een VOG* en zijn minstens 25 jaar oud.”

Doel van Macheo is om zoveel mogelijk kinderen te laten opgroeien in een veilig, liefhebbend en stimulerend gezin, met gezonde voeding en onderwijs. Met maatschappelijk werkers wordt gekeken naar de juiste oplossing en wordt er alles aan gedaan om de kinderen zo snel mogelijk onder te brengen in (gast)gezinnen. Voordat die oplossing gevonden kan worden is tijdelijke opvang mogelijk in een baby- of kinderhuis. En dat is soms nodig. “Helaas worden nog regelmatig baby’s te vondeling gelegd. En het alternatief voor kinderen in moeilijkheden is vaak een politiecel. Dan is de keus snel gemaakt”, zegt Marnix. “Wij bieden een veilige opvanglocatie en onderzoeken direct de mogelijkheden die het beste voor het kind zijn. We kijken naar het totaal plaatje. Het zijn vaak complexe problemen. We bekijken bij het gezin wat de behoefte is. Armoede verminderen alleen is niet de oplossing. Het huis moet ook veilig zijn en de kinderen moeten liefdevol opgevangen kunnen worden. Er komt dus meer bij kijken dan alleen geld. Het gaat om gedrag.”

Ook zet Macheo sterk in op preventie. Waar mogelijk wordt samengewerkt met lokale hulpinstanties. “In Kenia is een en ander goed bij wet geregeld. Helaas is handhaving vaak afhankelijk van degene die op die post zit. Gelukkig hebben we nu iemand die echt meedenkt en hart voor de zaak heeft.” Al meer dan 20.000 kinderen kregen door deze nauwe samenwerking een eerlijkere start in het leven.

Marnix benadrukt nogmaals dat het van belang is dat het programma telkens wordt gemonitord. Want hoe zet je het meest effectief de schaarse middelen in om zoveel mogelijk te bereiken. Vrijwilligers dragen daaraan hun steentje bij op organisatorisch gebied of door middel van inbreng van specifieke vakkennis. Ze ondersteunen het Keniaanse personeel en Marnix. De vrijwilligers hebben nooit een directe werkrelatie met de kinderen. “Vrijwilligers stoppen bij ons echt geen kinderen in bed,” verduidelijkt Marnix. “Het belang van de kinderen staat altijd voorop.”

* Verklaring Omtrent Gedrag

Meer weten over de Macheo-Methode, klik hier.

Foto: Macheo Children’s Organization