Wat doet Partin?

Deze site is een initiatief van Partin. Particuliere initiatieven laten op deze site zien wat ze doen en bereiken. Maar wat doet Partin nog meer? Tijdens een onlinebijeenkomst vorige week vertelden de voorzitter en de directeur, Joost Verwilghen en Erik Boerrigter, over de missie en het werk van Partin. Een korte samenvatting.

Dat doet Partin
Partin is een branchevereniging voor en door de leden dat rust op 3 pijlers. Ontmoeting, samenwerking en kennisdeling is de eerste pijler, de tweede is ondersteuning en de derde belangenbehartiging. Het verbindende fundament is zichtbaarheid en communicatie. Elk van deze pijlers kent specifieke thema’s. Daarbij wil Partin vooral vanuit de leden en op maatwerk relevante onderwerpen en thema’s aansnijden en zich hard maken voor de belangen van het particuliere initiatief.

Een greep uit het aanbod en voordelen van Partin:

  • De samenwerking met StoneX biedt leden voordeel bij het overboeken van geld naar projectlanden.
    PIFworld is een crowdfundingsplatform met een groot bereik.
  • Verschillende vermogensfondsen financieren via Partin particuliere initiatieven. Dat zijn de zogenaamde Bloemenprojecten.
  • Wilde Ganzen Klein biedt PI de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij Wilde Ganzen. Via peer-to-peer-sessies wordt kennis gedeeld.
  • Partin informeert – via Partin.nl, de nieuwsbrief en social media – en staat vooraan om wetten en regels onder de loep te nemen die gevolgen kunnen hebben voor PI. Zo zijn er een aantal wetten die het witwassen en terrorisme willen bestrijden die negatieve effecten heeft op de goede doelensector. Dat brengen we onder de aandacht. Lastenverlichting in plaats van meer administratieve rompslomp.
  • De Kleine Goede Doelen Toolkit kent vele onderwerpen die PI aangaan en antwoord geven op veel vragen. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om eenvoudig en volgens de richtlijnen de jaarrekening op te stellen. Dat is voor Partinleden gratis is; ga naar Mijn Partin.
  • We organiseren elke maand webinars met uiteenlopende onderwerpen die jullie aandragen en we faciliteren rondetafelgesprekken en landenplatforms. Elk jaar is er een Partindag met veel workshops en netwerkmomenten.
  • KleineGoedeDoelen.nl is een platform voor PI om te laten zien wat zijn doen en bereiken. Met mooie verhalen en bijzondere gebeurtenissen bereiken we daarmee veel publiek.

Meer infomatie en lid worden: www.partin.nl/over-pi-en-partin/