Welcome back!

Er zijn verschillende PI-landenplatforms. Verenigde Stichtingen Gambia is vooral actief in Gambia zelf. Maar na het succes van vorig jaar vond op zaterdag 1 september een tweede bijeenkomst in Schaarsbergen plaats. Zeker veertig wereldburgers waren aanwezig. Ook Yvonne van Driel was erbij en leerde o.a. wat bumsters zijn en waarom deze gidsen ‘welcome back’ zeggen.

Op de stranden van Gambia horen badgasten steevast: ‘Welcome back!’ Ook al zijn ze er pas voor een eerste keer. Veel onafhankelijke tourist guides – ook wel bumsters genoemd – spreken toeristen met die welkomstwoorden aan. Voorheen lag het accent vooral om wat extra cash te vangen, nu ligt de focus op het overhalen van de toerist om kennis te gaan maken met de eigen gemeenschap of geboortedorp in de hoop dat er dan projecten ontstaan die ondersteund worden. Een vorm van resource mobilisation. Er zijn dan ook veel particulieren en stichtingen actief in Gambia. Pas opgerichte organisaties, maar ook oudere initiatieven. Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) heeft op dit moment meer dan 120 leden uit Nederland en Vlaanderen.

ECO
En deze particulieren en organisaties hebben vrijwel allemaal ervaring met projectontwikkeling. Succesvolle projecten, maar ook minder goede ervaringen. Het delen van deze goede en minder goede ervaringen en kennis was het hoofdonderwerp van deze Gambia-dag in Schaarsbergen. Kees van den Boer verzorgde de inleiding.

Al bij het voorstelronde werd naast naam en organisatie ook om een advies voor optimale projectontwikkeling gevraagd. De nadruk werd gelegd op samenwerking, lokaal eigenaarschap, controle en duidelijke afspraken maken. Met andere woorden: ‘Geef ze hun trots terug’ en ‘Laat de mensen het zelf doen’. Daarbij moeten we geduld hebben, de tijd nemen, goed luisteren en vooral niet in vooroordelen vervallen. Dawda Stichting Gambia vatte het samen met ECO: Empowerment, Capacity building & Ownership.

Handreiking
Met de werkmethode The World Café werden in 3 rondes 6 thema’s aan de hand van prikkelende stellingen besproken. Zo werd druk gediscussieerd over de haalbaarheid van een project. Is een project alleen haalbaar als er een verdienmodel achter steekt? Maar hoe zit dat met een school of hospitaal? Een van de conclusies was in elk geval dat al in een vroeg stadium lokale overheden in de plannen meegenomen moeten worden.

Ook over samenwerking, financiën, procesbegeleiding en projectaanpak werd volop gesproken. Tot slot was er ook een tafel waar de inzet van VSG zelf onderwerp was. Van den Boer gaat met de opmerkingen en conclusies een handreiking Projectontwikkeling opstellen. Een van de initiatieven van VSG die de vereniging bijzonder maakt.

Resource mobilisation
Na de lunch waren er 5-minutenpresentaties, een informatiemarkt en veel ruimte voor uitwisseling. Hoewel de opkomst wat minder was dan vorig jaar, werd met enthousiasme en betrokkenheid volop kennis gedeeld. Tenslotte is delen van ervaringen – net als financiering – ook een vorm van resource mobilisation.

Foto: Géke Lagerburg-Schutte (Stichting 4Gambia)