Skip to content

TOOLKIT
—————
wilde ganzen klein

PROJECTSUBSIDIE AANVRAGEN 

WILDE_GANZEN_LOGO_2019_Compact pay-off
OOK DEELNEMEN?
Als u een project heeft, of een project wil starten in het kader van internationale samenwerking, kunt u zich hier opgeven voor een aanvraag voor projectsteun van Wilde Ganzen. 
 
Wilde Ganzen Klein is uitsluitend bedoeld voor particuliere initiatieven actief binnen internationale samenwerking met een klein project die nog niet eerder hebben samengewerkt met Wilde Ganzen.
 
Om u te helpen bij zo’n eerste aanvraag, ligt de begeleiding in handen van Partin – de brancheorganisatie voor particuliere initiatieven actief binnen internationale samenwerking. 
 
WILDE_GANZEN_LOGO_2019_Compact pay-off

SAMENWERKEN

MEER GELD VOOR UW PROJECT!

Veel particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking in Nederland werken samen met Wilde Ganzen. Zij dienen een aanvraag in en ontvangen een premie op het bedrag dat zij zelf al hebben geworven voor hun project. Bij de gebruikelijk projectaanvragen is iedere opgehaalde euro door de samenwerking met Wilde Ganzen 1,50 waard!
Om verschillende redenen doet een aantal stichtingen dat niet. Het kan zijn uit onbekendheid met Wilde Ganzen, misschien vinden zij het te ingewikkeld of misschien hebben zij de drempel van € 6.000,- om in aanmerking te komen (inclusief premie Wilde Ganzen) niet gehaald.

Wilde Ganzen Klein: Verdubbel uw projectgeld !

Maar nu is er Wilde Ganzen Klein. Ook kleinere projecten komen in aanmerking. Bovendien is de aanvraagprocedure vereenvoudigd en doen we het samen. In  drie of vier online-sessies van circa een uur (of bij voldoende animo 1 lange sessie op kantoor bij Wilde Ganzen in Amersfoort) schrijft u uw aanvraag en wordt deze, onder leiding van een medewerker van Partin, met uw mede-aanvragers besproken.

U leert van elkaar.  En u hoeft er de deur niet voor uit.  

Voorwaarden

 1. Uw organisatie is een vereniging of stichting met een ANBI-registratie of u heeft de intentie om hier naartoe te groeien;
 2. Uw stichting heeft nog niet eerder samengewerkt met Wilde Ganzen;
 3. Uw projectbudget bedraagt maximaal € 6.000,-, waarvan Wilde Ganzen de helft voor haar rekening neemt (dus maximaal
  € 3.000,- van Wilde Ganzen).  NB. In het reguliere aanvraagproces ontvangt u een premie van 50% via Wilde Ganzen, in Wilde Ganzen Klein dus  100%;
 4. Uw lokale projectpartner is een rechtspersoon. Bijvoorbeeld: een lokale overheidsinstantie, een school, een kinderopvang, een vrouwenorganisatie, een boerencooperatie, een kerkelijke organisatie, een ziekenhuis;
 5. Uw project wordt uitgevoerd in een van de landen die op de DAC-lijst staan;
 6. U geeft ruchtbaarheid aan de samenwerking met Wilde Ganzen, bijvoorbeeld op uw website, tijdens een fondsenwervingsevenement of in de rapportage aan uw donoren;
 7. Het ingezamelde projectbedrag wordt gestort op de rekening van Wilde Ganzen, dit ingezamelde bedrag wordt door Wilde Ganzen verdubbeld en, op uw aanwijzing, overgemaakt naar de bankrekening van uw lokale partner;
 8. Individuele hulp, noodhulp (maar wel wederopbouw), activiteiten die evangelisatie als doel hebben of transportkosten uit Nederland (tenzij het product regionaal niet verkrijgbaar is) en weeshuizen worden niet door Wilde Ganzen ondersteund. Wel is advies en ondersteuning mogelijk bij trajecten voor alternatieve opvang in gezinssituatie;
 9. Uw organisatie is lid (voor verenigingen / stichtingen met ANBI-registratie) of vriend (alle andere gevallen) van Partin. NB. Indien u succesvol een aanvraag Wilde Ganzen Klein indient, betaalt Wilde Ganzen de contributie voor het eerste jaar terug.
  Klik hier om u aan te melden als lid of vriend.
Partin

Wilde Ganzen Klein-aanvragen worden begeleid door Partin, de brancheorganisatie van het particuliere initiatief actief binnen internationale samenwerking. Na aanmelding ontvangt u de aanvraagdocumenten voor Wilde Ganzen Klein en een uitnodiging voor online sessies van een uur voor begeleiding van deze aanvraag onder supervisie van Partin.

Wilde Ganzen-Partindag. Een jaarlijks terugkerend evenement met lezingen, workshops en vooral veel gezellige ontmoetingen.
Hoe gaat het in z’n werk?
 1. U meldt uw stichting aan (zie knop Aanmelden Deelname) op deze pagina.
 2. U bent Partinlid of heeft zich als nieuw Partinlid geregistreerd.
 3. U ontvangt per mail een uitnodiging voor de online-sessie en documenten voor de aanvraag.
 4. Met behulp van de documenten schrijft u de eerste versie van uw eigen aanvraag.
 5. Op basis van de tips en raadgevingen van de andere aanvragers verbetert u uw aanvraag.
 6. U dient uw aanvraag in. Wilde Ganzen regelt de formele beoordeling.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, de fondsenwerving plaats heeft gevonden en het project is uitgevoerd en afgerond, bereidt u de projectrapportage voor. Deze deelt u met uw mede-aanvragers. Van hen ontvangt u tips en raadgevingen, zodat u de rapportage kunt verbeteren.

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: