Zelf goeddoen is trending in filantropie

Het Financieele Dagblad vraagt zich af of grote hulporganisaties nog wel van deze tijd zijn. Tegelijkertijd vraagt de krant zich af of particuliere initiatieven dan wel effect hebben? Samenwerking tussen verschillende actoren lijkt in elk geval meerwaarde te hebben.

Hoewel Nederlanders nog steeds ruimhartig geven, neemt het het vertrouwen in de filantropische wereld af. Er zijn de afgelopen jaren de nodige schandalen geweest bij fondsen, over de inkomens van directeuren en over geld dat aan de strijkstok zou blijven hangen. De opkomst van de particuliere fondsen lijkt inderdaad niet te stuiten, blijkt eveneens uit recent onderzoek van Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit Nijmegen). En het aantal donaties dat de particuliere initiatieven ontvangen, neemt toe ten koste van de gevestigde partijen.

Gevers hechten daarbij steeds meer waarde aan ‘effectief altruïsme’. Anders gezegd: tot op de cent weten en meten wat er met je euro gebeurt zodat je die zo effectief mogelijk inzet. Een ander voordeel van kleine, particuliere projecten is het vaak innovatieve karakter. Zo werken die initiatieven vaak op een manier waar overheden of grote fondsen hun vingers niet aan durven te branden wegens politieke gevoeligheid.

Een argument tegen filantropie op de vierkante centimeter is dat die geen oplossing biedt voor de grote vraagstukken in de wereld. Hoe goedbedoeld het ook is, een schooltje in de binnenlanden van Afrika helpt niet het analfabetisme de wereld uit. Een ander gevaar van de doe-het-zelffilantropie is dat ze trekken krijgt van hobbyisme. Want ondanks alle apps, dagelijkse posts en goedwillende vermogenden legt het individu het af tegen de grote bedragen van Wereldbank of Unicef. Het zal de duizenden bevlogen burgers, rijk of arm, er niet van weerhouden zich in te zetten voor een goed doel waarvan zij vinden dat het belangrijk is.

De traditionele aanpak via ontwikkelingssamenwerking of grote organisaties alleen biedt overigens evenmin soelaas. Intensievere samenwerking tussen kleine en grote organisaties en met ondernemers en bedrijven lijkt eerder de oplossing.

Lees het gehele artikel De opkomst van de doe-het-zelf-filantroop